___ "Sekrety" - jak zarabiać przez internet w domu ! ___ Wiele propozycji "dodatkowej" pracy dla każdego ! ___ Internetowe konta bankowe - przegląd aktualnych ofert ! ___ Porady, opinie, wskazówki ___
   
  Praca w Internecie = Zarabianie pieniędzy
  eeeeeeeeeeeeeeeeee
 
Banki Internetowe

E-GOLD   E-GOLD
 � E-gold to najbardziej popularna wirtualna waluta oraz konto internetowe.  Powstała w 1996 r z inicjatywy dr. med. Douglasa Jacksona i Barrego Downey'a,  którzy wspólnie tworzš firmę Gold&Silver Reserve ltd. E-gold stał się przełomem w dziedzinie internetowych operacji pieniężnych otwierajšc wiele nowych możliwo�ci i wydatnie przyczyniajšc się do dynamicznego rozwoju rynku zarabiania przez sieć.
E-gold funcjonuje tylko i wyłšcznie w formie cyfrowej, ma jednak 100% pokrycie w złocie i depozytach pieniężnych złożonych w szwajcarskich i amerykańskich bankach. Warto�ć e-gold jest więc ustalana według kursu złota do walut krajowych. Dla sporej ilo�ci użytkowników firm get-paid e-gold to przede wszystkim najprostsza i najpewniesza metoda wypłat od firm get-paid. Zaletami e-gold jest niewštpliwie szybko�ć transferu pieniędzy pomiędzy kontami, brak opłat za korzystanie z konta, dowolna ilo�ć wpłat i wypłat o dowolnej wysoko�ci (nawet 0,01$) oraz ogólnodostępno�ć - konto e-gold może posiadać każdy niezależnie od czę�ci globu jakš zamieszkuje.
Dla Ciebie, drogi użytkowniku żyjšcy w naszym pięknym kraju, e-gold to najpewniejsza i najszybsza metoda odbierania wypłat z firm get-paid.

Jeżeli chcesz zarabiać w sieci, konto e-gold będzie ci niezbędne. Umożliwi Ci szybkie wypłaty z firm, w których jeste� zapisany, a także korzystanie z firm, które majš niskie minimum wypłaty, gdzie odbieranie czeku jest w ogóle nieopłacalne. W ogóle realizacja jakichkolwiek czeków międzynarodowych jest w naszym kraju nieopłacalna, te bowiem realizuje się tylko w niektórych bankach, za do�ć wysokie prowizje i w długim okresie czasu.

Zarejstrowanie nowego konta jest darmowe, wszystkie operacje wykonuje się przez internet. Prowizje sš minimalne i odprowadzane tylko i wyłšcznie od kwoty, którš masz na koncie e-gold, nie ma także jakiegokolwiek przymusu we wpłacaniu pieniędzy na e-gold - Twoje konto może wynosić 0$ przez nawet kilka lat i nikt nie będzie Cię z tego rozliczał, nie bój się też, że którego� dnia możesz ujrzeć jakie� ponaglenia lub polecenia zapłaty - nic takiego nie będzie miało nigdy miejsca.

Podsumowujšc e-gold możemy nazwać �winkš - skarbonkš. Jak się jš rozbija, czyli jak poczuć żywš gotówkę dowiesz się nieco pó�niej.

Prowizje

Prowizje, jakie pobiera firma Gold&Silver Reserve Ltd. za korzystanie z konta e-gold sš znikome. Jak zostało wcze�niej powiedziane rejestracja jest darmowa, samo posiadanie konta także. Za każdš operację (czyli wpłatę bšd� wypłatę) pobierana jest prowizja wysoko�ci 1% kwoty, maksymalnie do 0,50$ (prawda, że niewiele), raz w miesišcu pobierana jest też tzw. storage fee, wynoszšce 1/12% z posiadanego na koncie kapitału.

Sieć poleconych

Chcšc pozyskać jak najwiekszš liczbę użytkowników, e-gold prowadzi także system poleconych (działajšcy tak samo jak w firmach get-paid). Za każdego poleconego, jaki zapisze się do konta e-gold z twojego polecenia i dokona operacji wpłaty lub wypłaty, otrzymasz 10% z prowizji jakš pobiera się standardowo od tej operacji (maksymalnie do 0,05$). Jest to jednak sprawa drugorzędna i w zasadzie mało istotna. Tak wyglšda link do rejestracji dla poleconych: https://www.e-gold.com/newacct/newaccount.asp?cid=Twój nr e-gold

Rejestracja

Konto e-gold to podstawa aby realnie mysleć o zarabianiu w sieci. Proces rejestracji jest krótki, zajmuje maksymalnie kilka minut i bardzo prosty.

1 - Kliknij TUTAJ - zostaniesz przeniesiony bezpo�rednio do formularza rejestracyjnego, a nastepnie w Create Account.

2 - Zobaczysz pierwszš czę�ć formularza, czyli warunki posiadania konta (niektóre już opisałem wyżej), kliknij AGREE, aby przej�ć do drugiej częsci formularza.

3 - Teraz zobaczysz formularz wła�ciwy:

ACCOUNT NAME: Tutaj wpisz nazwę swojego konta np. Konto Janka Kowalskiego.
DESCRIPTION: Tutaj możesz wpisać opis konta, np. To jest moje konto do zarabiania w internecie, rubrykę możesz też pozostawić pustš.
ADDITIONAL DESCRIPTION: Tutaj możesz wpisać dodatkowy opis, np. na tym koncie trzymam pienišdze zarobione w sieci, rubrykę możesz też pozostawić pustš.
USERNAME: Wybierz sobie jakš� przyjaznš nazwę, może być imię, nick, etc - username będzie widoczny w rubryce from kiedy będziesz wykonywał przelew na inne konto e-gold.
NAME: Tutaj wpisz swoje imię i nazwisko.
ADDRESS: Tutaj wpisz ulicę i nr domu, w którym mieszkasz (dane osobowe służš tylko i wyłšcznie ew. weryfikacji użytkownika, w przypadku, kiedy np. zapomni on hasła - nikt nigdy niczego Ci nie wy�le.
CITY: Miejscowo�ć, w której mieszasz.
STATE/PROVINCE: Województwo.
COUNTRY/ZIP/POSTAL CODE: Tutaj wpisz państwo i kod pocztowy.
EMAIL ADDRESS: Adres e-mail. Wpisz go bardzo uważnie na ten adres zostanie wysłany Twój nr konta e-gold.
PHONE: Tutaj wpisz nr telefonu (nikt do Ciebie dzwonił nie będzie), nie musi być prawdziwy, chociaż warto podać ).
FAX: Numer faksu, to pole możesz pozostawić puste.
ALTERNATE PASSPHRASE: Hasło alternatywne, w zasadzie nie używane.
PASSPHRASE: Hasło dostępu do Twojego konta, wpisz tutaj cišg co najmniej sze�ciu znaków - cyfr i liter. Zapamietaj to hasło - to jest Twoje hasło dostępu do konta.
NEW E-GOLD ACCOUNT PASSPHRASE AGAIN: Tutaj wpisz jeszcze raz hasło.
TURING NUMBER: Tutaj wpisz sze�ciocyfrowš liczbę, którš widzisz obok (wyglšda jakby była niestarannie napisana). To NIE jest Twój numer konta.

4 - jeżeli wypełniłe� prawidłowo wszystkie rubryki, kliknij OPEN i odczekaj chwilę.

5 - sprawd� e-mail. W nim znajdziesz maila z numerem Twojego konta e-gold. Zapamiętaj je i zachowaj. - Twoje konto jest otwarte.

Obsługa konta

Obsługa konta e-gold jest bardzo prosta. Aby dostać się na swoje konto wystarczy wej�ć na stronę głównš, następnie kliknšć w access account i podać wymagane dane: numer konta, hasło i turing number (rzšd sze�ciu cyfr widocznych obok okienka, wyglšdajšcych jakby pisano je odręcznie). Pamiętaj aby przy każdym wyj�ciu ze swojego konta, wylogowywać się z systemu, klikajšc LOG-OUT - zwiększy to Twoje bezpieczeństwo. Po zalogowaniu się zobaczysz stronę wej�ciowš oraz liczbę Twoich poleconych (progeny). W zakładce balance znajdziesz stan swojego konta podawany w rodzaju waluty (e-metal) jakš dysponujesz (standardowo jest to złoto - gold i niech tak zostanie), waga twojego złota w uncjach (weight oz.troy), waga Twojego złota w gramach (equiv.grams) - 1 uncja to 31.1034768 gramów, oraz warto�ć w konkretnej walucie krajowej. Warto�ć e-gold, podobnie jak warto�ć złota - zmienia się. Stšd możemy zastać stan swojego konto odrobinę odmiennym od tego z dnia np. wczorajszego. Wszystko zależy od kursu waluty względem złota, im droższa waluta tym tańsze złoto. (te różnice sš jednak niewielkie). Aktualne stawki znajdziesz w małym linku poniżej stanu Twojego konta - exchange rates. Zakładka spend służy do wykonywania przelewów z Twojego kont ana inne konta e-gold. Pamiętaj, przy wypełnianiu takiego formularza zwróć uwagę na dwa okienka: amount - tutaj wpisujesz warto�ć jakš chcesz przelać, w postaci tylko i wyłšcznie cyfr, miejsca po przecinku (np. centy) zapisujesz w postaci 0. (słownie kropka, nie przecinek) i cyfry po przecinku, oraz okienko poniżej - czyli co przelewasz, jeżeli chcesz przelać np. 10$, sprawd�, czy w tym polu ustawiona jest opcja: US Dollars worth' (a nie np. grams lub ounces), może się bowiem zdarzyć, że zamiast wysłania 10$, wy�lesz 10 gram e-gold, co może rodzić nieprzyjemno�ci. Z zakładki reedem w zasadzie nikt nie korzysta i ja też odradzam. Daje ona możliwo�ć wypłacenia pieniędzy z e-gold w postaci złotych monet lub sztabek - naprawdę radzę odpu�cić ten sposób realizacji e-gold. W zakładce history możesz znale�ć historie wszystkich swoich wpłat i wypłat od poczštku istnienia Twojego konta. Bardzo poręczne, kiedy chcesz sprawdzić czy dana firma, od której zażšdałe� wypłaty wpłaciła Ci już pienišdze. W zakładce account info możesz zmienić swoje dane osobowe, hasło, etc.

Z e-gold do polskiego bankuAby przelać pienišdze z e-gold na swoje konto w polskim banku, możesz skorzystać z kantoru e-gold. Kantor to polski pomysł na łatwe przelewanie pieniędzy z kont wirtualnych do polskich banków. Strona jest całkowice prywatna, działajšca na komercyjnych serwerach i, niestety, kompletnie nieuregulowana prawnie, co nie zmienia faktu, że sprawuje się bardzo dobrze. Dzieki Kantorowi możemy przelewać pienišdze bezpo�rdnio z konta e-gold, e-bullion lub moneybookers na konto w polskim banku. Niewštpliwymi zaletami jest szybko�ć operacji (kilka do kilkudziesieciu godzin), dowolno�ć polskiego banku (może to być każdy bank), oraz brak opłaty za przewalutowanie (która jest pobierana w wiekszo�ci polskich banków, jeżeli przelewamy zagranicznš walutę). Dzieje się tak dlatego, że my tak naprawdę nie przelewamy pieniędzy do polskiego banku tylko na wirtualne konto wła�ciciela, a ten dokonuje przelewu na nasze konto już ze swojego konta w polskim banku. Dolary przeliczane sš wg aktualnej ceny dolara w BGŻ. (Przelewy sš dokonywane według aktulanej stawki, dział KALKULATOR na stronie Kantoru jest już mniej aktualny).

Prowizje

Przelewać możemy każdš sumę, różni się to jednak prowizjami pobieranymi przez Kantor: Tak prezentujš się prowizje pobierane przez KANTOR:


Za przelew wysoko�ci 0,01$ - 0,24$ prowizja 50%
Za przelew wysoko�ci 0,25$ - 0,49$ prowizja 30%
Za przelew wysoko�ci 0,50$ - 0,99$ prowizja 20%
Za przelew wysoko�ci 1,00$ - 4,99$ prowizja 15%
Za przelew wysoko�ci 5,00$ - 9,99$ prowizja 12,5%
Za przelew wysoko�ci 10,00$ - 14,99$ prowizja 10%
Za przelew wysoko�ci 15$ i więcej prowizja 1,50$� TWOJE KONTO W E-GOLD ZAPISZ SIĘ

 

 
  3954 odwiedzający - Wejdź! - Przeczytaj! - Zarabiaj ... tak jak inni już to robią !  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Można narzekać dalej i patrzeć jak inni się takimi "metodami bogacą" lub wreszcie - zacząć działać i zarabiać samemu !
1